Kia Aréna
O aréne
Výsledky
Prevádzkový poriadok
Harmonogram ihriska
Cenník
Fotografie
Kontakt
 
Tami
Urpiner
MAroSport
Masáže MM - Bc. Martin Mikulec
natia.sk
NewAngus
Evijo

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Lilien
Trinity
Športové poháre a ceny
Kia Slovakia
mojabystrica.sk
Joma
Coca Cola
Mamut
HKB s.r.o.
 
 
 
 
 

Prevádzkový poriadok

OTVÁRACIE HODINY*

Pondelok: 17:00 hod. – 22:00 hod.
Utorok: 17:00 hod. – 22:00 hod.
Streda: 17:00 hod. – 22:00 hod.
Štvrtok: 17:00 hod. – 22:00 hod.
Piatok: 17:00 hod. – 22:00 hod.
Sobota: 07:00 hod. – 22:00 hod.
Nedeľa: 17:00 hod. – 22:00 hod.

*Možná úprava otváracích hodín podľa rezervácie ihriska!!!!!!

1) Na ihrisko je vstup povolený len v obuvi určenej pre halové športy alebo obuvi typu „turf“ 
NESMÚ SA POUŽÍVAŤ KOPAČKY!!!
2) Správca ihriska neručí za škodu ani za ujmu na zdraví spôsobenú športovou činnosťou v areáli TAMI ARÉNY.
3) Zákaz vstupu na hraciu plochu so sklenými pohármi ako aj osobám, ktoré nie sú aktérmi zápasu.
4) Prísny zákaz fajčenia na hracej ploche!

Rezervácia ihriska a informácie na tel. číslach:
0907/420 740, 0911/747 778, 0908/511 248
e-mail: info@tamiarena.sk 
www.tamiarena.sk